Nekatere značilnosti zaposlenih kot dejavniki tveganja za pojav prezentizma

  • Petra Mlakar Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center
  • Janez Stare Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Keywords: prezentizem, prisotnost na delovnem mestu, zdravje zaposlenih, zmanjšana učinkovitost, dejavniki tveganja

Abstract

Prezentizem oziroma prisotnost na delovnem mestu kljub bolezni ali slabemu počutju je relativno nov koncept na področju dela. Gre za pojav, ki ga v svetu intenzivneje spremljajo v zadnjem desetletju. Prezentizem, ki delavca (lahko) na različne načine ovira pri delu, je zaradi posledic, ki jih povzroča, že sam po sebi problem. Delodajalci mu namenjajo premalo pozornosti oziroma se ga pogosto sploh ne zavedajo. Večina delodajalcev je namreč prepogosto usmerjena k soočanju s problemom naraščajoče odsotnosti zaposlenih od dela zaradi bolezni (absentizem) in odpravljanju negativnih posledic, v prezentizmu pa (še ne) vidijo problema. V prispevku predstavljena raziskava se ukvarja z vprašanjem vpliva značilnosti zaposlenih na pojav prezentizma. Med značilnostmi so bile obravnavane ambicioznost zaposlenih, finančna preskrbljenost, varnost zaposlitve, bolniška odsotnost, ter fizično in psihično zdravje zaposlenih.
Published
2014-05-09
How to Cite
Mlakar, P., & Stare, J. (2014). Nekatere značilnosti zaposlenih kot dejavniki tveganja za pojav prezentizma. Central European Public Administration Review, 11(2), pp. 7-30. https://doi.org/10.17573/ipar.2013.2.a01
Section
Articles