Sistemi elektronskih osebnih dokumentov in uporaba e-storitev v izbranih evropskih državah

  • Matevž Šušteršič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Keywords: e-identiteta, e-osebni dokumenti, e-storitve, digitalno potrdilo, biometrija, pametne kartice

Abstract

Elektronski osebni (e-osebni) dokumenti, ki se že uporabljajo v nekaterih državah Evropske unije, so osrednji predmet obravnave tega prispevka. Po uvodnih definicijah osnovnih pojmov ponujamo primerjalni pregled sistemov e-osebnih dokumentov v izbranih evropskih državah. Primerjava se osredotoča na uporabnost e-osebnih dokumentov v različnih državah glede storitev, ki jih lahko državljani z njimi opravljajo, oziroma v kolikšni meri so posamezne države izkoristile prednosti, ki jih lahko ti dokumenti prinesejo. V drugem delu članka raziskujemo, v kolikšni meri vpeljani sistemi e-osebnih dokumentov spodbujajo državljane k uporabi e-storitev, tako tistih, ki jih ponuja javni sektor, kot tudi tistih, ki jih ponuja zasebni sektor. Rezultati raziskave kažejo, da državljani v državah z vpeljanim sistemom e-osebnih dokumentov bolj pogosto uporabljajo storitve e-uprave ter e-storitve zasebnega sektorja kot pa v državah, kjer sistema e-osebnih dokumentov ne uporabljajo.
Published
2014-05-09
How to Cite
Šušteršič, M. (2014). Sistemi elektronskih osebnih dokumentov in uporaba e-storitev v izbranih evropskih državah. Central European Public Administration Review, 11(3-4), pp. 161-176. https://doi.org/10.17573/2013-v11.3-4.a08
Section
Articles