Izvajanje dvojezičnosti v javni upravi v Sloveniji

  • Sonja Novak Lukanovič Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Breda Mulec Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Fakulteta za državne in evropske študije Kranj
Keywords: javne ustanove, institucionalna dvojezičnost, narodnostno mešano območje, dodatek za dvojezično poslovanje

Abstract

Članek obravnava pomen institucionalne dvojezičnosti v javni upravi na narodno mešanih območjih. Nacionalni predpisi omogočajo, da je poslovanje v javni upravi dvojezično, v članku pa želimo ugotoviti, koliko se zakonski predpisi o dvojezičnosti uresničujejo tudi v praksi. Čeprav zakonodaja omogoča rabo jezika narodne skupnosti in je ne omejuje samo na pripadnike manjšine, pa se ob neustrezni jezikovni in izobraževalni politiki možnost rabe uradnega jezika – jezika narodne skupnosti zoži le na poslovanje s pripadniki manjšine, torej postane raba uradnega jezika omejena le na osebno pravico pripadnikov manjšin. Na osnovi zbranih empiričnih podatkov smo ocenili učinkovitost politike na področju uresničevanja institucionalne dvojezičnosti in predlagali rešitve.
Published
2014-05-09
How to Cite
Novak Lukanovič, S., & Mulec, B. (2014). Izvajanje dvojezičnosti v javni upravi v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 12(1), pp. 95-109. https://doi.org/10.17573/ipar.2014.1.a06
Section
Articles