Izboljševanje poslovanja s pomočjo modela poslovne odličnosti

  • Tomislav Nemec
Keywords: poslovna odličnost, kakovost, javna uprava, pilotni projekt PRSPO, ukrepi, izboljšave

Abstract

V prizadevanjih za kakovost in odličnost uporablja javna uprava podobne modele kot gospodarstvo. V letu 2004 je bil prvič uporabljen tudi model poslovne odličnosti (PRSPO). Vsak model koristi organizaciji le toliko, kolikor ji uspe z njegovo pomočjo dejansko izboljšati poslovanje. Za sprejemanje učinkovitih ukrepov za izboljšave pa so potrebne nove ideje in inovacijsko okolje, kar je izziv za javno upravo. V osrednjem delu članka so predstavljeni rezultati in nekatera vprašanja v zvezi z pilotnim projektom PRSPO, v nadaljevanju pa nekatere prednosti in priložnosti za izboljšanje poslovanja, ki so jih ugotovili zunanji ocenjevalci, oziroma primeri dobre prakse trenutno najboljših. Predstavljeni so tudi ukrepi, ki jih je ena izmed upravnih enot predvidela kot posledico uporabe modela poslovne odličnosti. Prispevek se zaključuje s predstavitvijo treh organizacijsko upravljavskih izzivov za menedžment v javni upravi.
Published
2014-03-18
How to Cite
Nemec, T. (2014). Izboljševanje poslovanja s pomočjo modela poslovne odličnosti. Central European Public Administration Review, 3(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v3i2.50
Section
Articles