Terglav, J. (2015). Razvoj poslovnointeligenčnih sistemov v slovenski javni upravi – študija primera [Development of Business Intelligence Systems in Slovenian Public Administration – A Case Study]. Central European Public Administration Review, 13(3-4), pp. 201-234. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.3-4.09