Lipovž, D., & Moretti, M. (2017). Analiza kakovosti strokovnih usposabljanj na področju digitalizacije poslovanja v izbranem javnem zavodu [Analysis of Professional Training in Business Digitalisation at a Selected Public Institute]. Central European Public Administration Review, 15(2), 93–144. https://doi.org/10.17573/ipar.2017.2.04